Alasivut

Xenon säännöt

Tervetuloa Xenoon! Nämä säännöt koskevat kaikkia Xenon pelaajia. Säännöt on luotu, jotta Xeno olisi kaikille mukava ja turvallinen ja avoin peliyhteisö.


Yleisiä sääntöjä

1. Käyttäydy asiallisesti ja kunnioittavasti

Älä aiheuta pahennusta tai kiusaa toisia. Älä spämmää tai kirjoita pelkillä isoilla kirjaimilla. Kunnioita toisia pelaajia!

2. Ei uskontoja tai politiikkaa

Oikean elämän uskonnoista ja politiikasta ei saa keskustella eikä niitä saa harjoittaa Xenossa. Myöskään oikean elämän liiketoimintaa tai kaupankäyntiä ei saa harjoittaa Xenossa ilman erillistä lupaa.

3. Modatut clientit

OptiFine, minimapit ja esim. Badlion Client ovat sallittuja. Muut modit ja toiminnot, jotka antavat hyötyä (esim. hacked clientit tai x-ray-resurssipaketit) ovat ehdottomasti kiellettyjä.

4. Älä aiheuta harmia

Lagin aiheuttaminen ja bugien hyödyntäminen on kiellettyä, ja niistä jaetaan kovia rangaistuksia. Myös bugien ilmoittamatta jättäminen on rangaistavaa. Ilmoita aina löytämistäsi bugeista henkilökunnalle Discordissa.

5. Mainostaminen ja linkkien jakaminen

Älä mainosta tai markkinoi omia projektejasi tai muita palvelimia Xenossa. Älä myöskään mainosta Xenoa julkisesti ilman lupaa. Omien sosiaalisten median tilien mainitseminen on kuitenkin sallittua hyvän maun rajoissa.

6. Pelitili ja kaupankäynti

Olet vastuussa kaikesta, mitä Minecraft-tililläsi tehdään Xenossa. Xenossa saa käydä kauppaa vain palvelimen omalla sisäisellä valuutalla – esimerkiksi tilin tai tavaroiden myyminen rahasta tai toisten pelien tavaroista on kiellettyä.

7. Pelimuotojen säännöt

Eri pelimuodoilla voi olla omia lisäsääntöjä ja -ohjeita. Niistä kerrotaan lisää pelimuotojen ohjeissa ja sääntösivulla.

8. Alt-tilit ja julkiset käyttäjät

VPN- tai välityspalvelinyhteydellä liittymiseen tarvitset erilliset oikeudet. Alt-tilejä ei saa käyttää saadakseen lisähyötyjä pelissä, eikä niitä saa käyttää rangaistusten kiertämiseen.

9. Pidetään hauskaa yhdessä!

Xeno-tiimi voi tarkentaa näitä sääntöjä erikseen koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Pidetään hauskaa!

 

 

 

Discord-säännöt

1. Käyttäydy asiallisesti ja kunnioittavasti

 • Älä aiheuta pahennusta tai toimi kyseenalaisesti
 • Älä kiusaa tai härnää toisia käyttäjiä
 • Älä spämmää tai kirjoita pelkillä isoilla kirjaimilla
 • Kunnioita toisia keskustelijoita, näin sinuakin kunnioitetaan!

2. Älä julkaise sopimattomuuksia

 • Ei pornografista, syrjivää, rasistista tai loukkaavaa materiaalia
 • Ei henkilötietoja tai muita yksityisiä tietoja
 • Ei mainoksia tai niihin verrattavia viestejä
 • Ei laitonta, haitallista tai harhaanjohtavaa sisältöä

3. Käytä järkeä

Vaikka jotain ei olisi erikseen kielletty, ei se välttämättä tarkoita, että se olisi täysin sallittua.

Kanavan valvojat ja ylläpito poistavat parhaaksi katsoessaan kaiken sopimattomaksi katsotun materiaalin ilman erillistä ilmoitusta. Kanavan ylläpito pidättää oikeuden rajoittaa kanavalla julkaistavaa sisältöä ja kanavalle pääsyä.

Näitä sääntöjä voidaan täydentää ja muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

 

 

 

Kuningaskunnan säännöt

0. Rakennusbetan erityishuomiot

Kuningaskunnan rakennusbetan aikana palvelimella ei saa harjoittaa rikollista (roolipelin lakien vastaista) toimintaa. Lisäksi palvelimen yhteisiin rakennustalkoisiin kannattaa suhtautua avoimin mielin: tässä vaiheessa tarkoitus on saada palvelin avauskuntoon, ei käyttää aikaa yhteiskuntaan liittymättömään roolipelaamiseen ja perseilyyn.

1. Kaikkea ei voi perustella roolipelillä

Kiusaaminen ja muu turha roolipeliin sopimaton asiaton toiminta on kiellettyä. Henkilöitä ei voi loputtomasti vainota tai kiusata edes roolipelimielessä. Jos havaitset tällaista, ilmoita siitä tiimille!

Noudata hyviä roolipelin käytänteitä ja käytä järkeä. Älä pilaa palvelimen tunnelmaa huonolla päivälläsi.

2. Taktinen metapelaaminen on kiellettyä

Metapelaaminen on Kuningaskunnan roolipelin asioiden käsittelemistä roolipelin ulkopuolella.

Taktinen metapelaaminen, eli kaikki roolipelillistä taktista hyötyä antavat pelin ulkoiset keskustelut ja esim. kartan hyödyntäminen henkilöiden tai kätköjen etsintään on kiellettyä.

Yhteiskunnan tai kaupunkien suunnitteleminen, tapahtumien fiilistely ja muut isommat hankkeet on sallittua toteuttaa roolipelin ulkopuolella, esimerkiksi Discordissa. Sääntö siis rajoittuu juuri sillä hetkellä tapahtuvaan informaation hyödyntämiseen, joka antaa huomattavaa taktista etua ja aiheuttaa jollekulle toiselle haittaa.

3. Grieffaaminen on kiellettyä

Grieffaaminen, talojen hajottaminen, takavarikoiminen, ym. on aina oltava perusteltavissa roolipelillä. Esimerkiksi kuninkaan tai herttuan antama käsky riittää tuhoamisen oikeuttamiseen.

Rakennuksien ja rakenteiden turha rikkominen on kiellettyä, esimerkiksi ikkunoita, koristekasveja tai seiniä ei saa rikkoa ilman aiemmin mainittua oikeutta. Rakennukseen saa murtautua vain sen omistajan ollessa paikalla, tällöinkin vain oven tai ikkunan kautta – ei seinän läpi!

4. Kirjallisuutta tulee kohdella asiallisesti

Kirjoitettuja kirjoja ja asiakirjoja ei saa varastaa tai jättää lojumaan. Mikäli saat käsiisi jonkun toisen omistaman kirjan esimerkiksi murhaamalla, kirjat tulee palauttaa niiden omistajalle (esim. postilaatikkoon).

5. Ikäraja ja haitallinen sisältö

Kuningaskuntaa suositellaan vain yli 16-vuotiaille. Jos olet alle 16-vuotias, suosittelemme, että pyydät vanhemmiltasi luvan pelata Kuningaskunnassa.

Pelissä saattaa esiintyä sisältöä, joka voidaan ajatella haitalliseksi (esim. päihdyttäviä juomia ja aineita, erotiikkaa, henkirikoksia, kriisitilanteita ja muuta mahdollisesti järkyttävää tai alle nuoremmalle ikätasolle sopimatonta).

Erootiikkaan, vahvasti seksuaaliseen, vahvasti väkivaltaiseen ja huumaus- ja päihdeaineisiin liittyvään roolipelaamiseen kuuluvaa keskustelua ei saa käydä julkisilla chat-kanavilla, vaan esim. lähi- tai kuiskauskanavilla.

6. Noudata muita ohjeita ja sääntöjä!

Kaikki Xenon säännöt pätevät myös Kuningaskunnassa. Tämä koskee esimerkiksi alt-tilejä, uskonto- ja politiikkasääntöjä sekä bugi- ja exploit-sääntöjä.

Järki käteen: jatkuva perseily, huonon ilmapiirin tuottaminen ja muiden pelin pilaaminen on kiellettyä.

Tehdään Kuningaskunnasta yhdessä Suomen paras roolipelimaailma!

 

 

 

Nurkkiksen säännöt

Tätä osiota täydennetään, kun Nurkkis aukeaa!

 

 

 

Vaniljan säännöt

1. Ei tehdä kiusaa

Grieffaaminen, varastaminen, turha tappaminen ym. on kiellettyä. Ollaan kiltisti!

2. Ollaan asiallisia

Ei kiusata ketään. Kunnioitetaan toisiamme!

3. Pidetään hauskaa!

Vanilja on rento ja hauska paikka, pidetään hauskaa yhdessä! 🍐

 

 

 

Tietosuojaseloste

Tämä on Xeno-projektin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Päivitetty 3.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Lehto Digital
tuki (at) lehtodigital.fi
www.lehtodigital.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Roni Lehto, Lehto Digital
roni.lehto (at) lehtodigital.fi
www.lehtodigital.fi

3. Rekisterin nimi

Xeno-projektin kävijä- ja asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on projektin, sen järjestäjien sekä projektin käyttäjien ja asiakkaiden välisten asiakassuhteiden ylläpitäminen, tiedottaminen ja muut palvelun toiminnan kannalta välttämättömät tarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

 • nimimerkki
 • yksilöivä tunniste (UUID)
 • ip-osoitteet
 • keskustelu- ja komentohistoria
 • liittymis- ja poistumistiedot ja aikaleimat, sekä näistä koostettava peliaika
 • tiedot rekisteröidyn tilaamista tai pyytämistä palveluista
 • muut asiakkaan antamat tai tuottamat tallennettavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen vieraillessaan Xeno-projektin palveluissa ja käyttäessään tarjoamiamme toimintoja. Tietoja voidaan saada myös asiakkaalta sähköpostitse, verkkolomakkeilla tai muissa viestintäkanavissa ja -tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti projektin ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, tai siltä osin kuin asiakas itse julkaisee tietojaan sähköisissä palveluissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään verkkopalvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden projektin järjestäjien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjän määrittelemälle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän määrittelemälle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

 

Tietosuojaselosteen pohjana on käytetty CC BY 3.0 -lisenssillä julkaistua Innowisen mallidokumenttia.